Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2018-05-17
Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
205 15 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Skåne län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Skåne läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Skåne län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)21 000
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: