Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2017-12-21
Länsstyrelsen i Uppsala län
Bäverns gränd 17
751 86 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 500
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: