Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2017-12-21
Länsstyrelsen i Kalmar län
Besöksadress: Malmbrogatan 6
391 86 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Kalmar län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Kalmar läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Kalmar län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr