Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2016-12-22
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
70186 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Länsstyrelsen i Örebro län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Örebro läns verksamhet för budgetåret 2017.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Länsstyrelsen i Örebro län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 800
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: