Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2016-12-22
Länsstyrelsen i Värmlands län
Våxnäsgatan 5
65186 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Länsstyrelsen i Värmlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Värmlands läns verksamhet för budgetåret 2017.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Länsstyrelsen i Värmlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 100
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: