Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2015-12-10
Länsstyrelsen i Kalmar län
Besöksadress: Malmbrogatan 6
39186 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Länsstyrelsen i Kalmar län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Kalmar läns verksamhet för budgetåret 2016.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Länsstyrelsen i Kalmar län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 900
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: