Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2015-03-19
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
55186 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Länsstyrelsen i Jönköpings län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Jönköpings läns verksamhet för budgetåret 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Länsstyrelsen i Jönköpings län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Senast uppdaterad: