Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2014-12-18
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stora torget, Nyköping
61186 Nyköping
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Länsstyrelsen i Södermanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Södermanlands läns verksamhet för budgetåret 2015.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Länsstyrelsen i Södermanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 900
Belopp angivna i tkr