Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:9

2014-06-12
S2014/4818/SFÖ
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stora torget, Nyköping
61186 Nyköping
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Länsstyrelsen i Södermanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Södermanlands läns verksamhet för budgetåret 2014.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Länsstyrelsen i Södermanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 900
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: