Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2013-12-19
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Drottninggatan 2
46282 Vänersborg
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns verksamhet för budgetåret 2014.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)39 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)19 000
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: