Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2013-12-19
Länsstyrelsen i Jämtlands län
83186 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Jämtlands läns verksamhet för budgetåret 2014.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Länsstyrelsen i Jämtlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: