Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Västmanlands län
V. Ringvägen 1
72186 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Västmanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västmanlands läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Västmanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)3 700
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)4 900
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: