Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Värmlands län
Våxnäsgatan 5
65186 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Värmlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Värmlands läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Värmlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 100
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: