Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hamnesplanaden 3
75186 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)2 700
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)5 400
Belopp angivna i tkr