Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
20515 MALMÖ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Skåne län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Skåne läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Skåne län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)16 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)17 500
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: