Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Jämtlands län
83186 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Jämtlands läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Jämtlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: