Regleringsbrev – Statsliggaren

ESV publicerar Statsliggaren som är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.

Från och med 2003 publiceras Statsliggaren endast i elektronisk form. Regleringsbrev äldre än 1996 finns hos välsorterade bibliotek. Efter år 1996 finns handlingarna kvar på regeringskansliet. Du kan kontakta regeringskansliets arkivsupport för vidare information: arkivsupport@regeringskansliet.se

Har du frågor om Statsliggaren, kontakta Hermessupporten.