Regleringsbrev – Statsliggaren

ESV publicerar Statsliggaren som är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.

Från och med 2003 publiceras Statsliggaren endast i elektronisk form. Regleringsbrev före 2003 finns hos välsorterade bibliotek.

Har du frågor om Statsliggaren, kontakta Hermessupporten.