Regleringsbrev – Statsliggaren

ESV publicerar Statsliggaren som är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.

Från och med 2003 publiceras Statsliggaren endast i elektronisk form. Tidigare regleringsbrev finns hos välsorterade bibliotek. De kan även begäras ut hos upprättande part (Regeringskansliet) eller mottagande myndighet.

Har du frågor om Statsliggaren, kontakta Fråga ESV om Hermes.