Revision av EU-medel

ESV ansvarar för att granska de EU-medel som Sverige tar emot. Det gör vi med så kallad delad förvaltning, där EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna och Sverige ansvarar för genomförandet här. Svenska stödmottagare – från lantbrukare och små lokala turistföretag, till offentliga organisationer och kommuner – tar emot ungefär 12 miljarder kronor varje år från EU. ESV granskar att stödet används effektivt och till rätt saker.