Hyra

Här hittar du förteckningar i pdf-format över de kontrakt olika myndigheter tecknat. I förteckningarna finns bland annat uppgifter om adress, hyrestider, hyra, lokalernas storlek samt vem som förhyr och disponerar lokalerna. Dessutom finns motsvarande information, förutom uppgifter om disposition, i excel-format.

Kontraktsförteckningar länsvis

Län Pdf Excel
Alla län
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Kontakt

Senast uppdaterad: