Hyra

Här hittar du förteckningar över de kontrakt olika myndigheter tecknat. I förteckningarna finns bland annat uppgifter om adress, hyrestider, hyra, lokalernas storlek samt vem som förhyr lokalerna. PDF-förteckningarna publiceras inte längre på webbplatsen. De kan däremot begäras ut från ESV.

Kontraktsförteckningar länsvis

Län Excel
Alla län
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Kontakt