ESV:s uppdrag när det gäller lokalförsörjning

Regeringens mål med den statliga lokalförsörjningen är att den ska vara så effektiv som möjligt. Myndigheter ska hålla sig med lokaler som är ändamålsenliga för deras verksamhet.

Enligt ESV:s instruktion ska ESV

  • samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen och följa upp dess uppgifter
  • lämna yttrande om sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

ESV ska även lämna

  • underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen av anslagsbaserna (lämnas årligen)
  • stöd till myndigheterna genom information på esv.se, bland annat förteckningar över statliga lokaler, information om lokalplanering, juridisk information angående uppsägningsförfarandet för hyresavtal. (Detta finns även inskrivet i lokalförsörjningsförordningen 4a §.)
  • stöd till regeringen och genomföra olika utredningar i lokalförsörjningsfrågor.

Kontakt