Lokalförsörjning

Här finns stöd i form av råd och juridisk information om processen för lokalanskaffning, samt information om hyresutvecklingen och prisomräkning av lokalkostnaderna. ESV stödjer även regeringen med analyser av lokalanvändning och lokalkostnader i staten, samt lämnar yttranden om sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

Kontakt