Årlig avgift för samråd om avgifter

Den samrådsverksamhet som Ekonomistyrningsverket (ESV) bedriver med stöd av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) finansieras med avgifter i enlighet med 28 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Varje myndighet som är skyldig att samråda med ESV om sina avgifter ska betala en årlig avgift som baseras på den avgiftsbelagda verksamhetens omfattning närmast föregående år.

Regeringen har bestämt att följande indelningsgrund ska gälla för myndigheternas inplacering i avgiftsklass.

Avgiftsklass Avgiftsintäkter per år (kr) Årlig avgift (kr)
0 Högst 999 999 0
1 1 000 000–24 999 999 3 900
2 25 000 000–99 999 999 5 900
3 100 000 000–149 999 999 7 800
4 150 000 000–299 999 999 9 800
5 300 000 000 eller mer 11 700

ESV bedömer vilken avgift för 2022 som respektive myndighet ska betala grundat på de uppgifter som myndigheterna tidigare lämnat. För 2022 ska avgiftsuttaget i huvudsak baseras på den avgiftsbelagda verksamhetens omfattning år 2021. Avgiftens storlek framkommer av respektive e-faktura.

Den årliga avgiften ska betalas

  • oavsett om inkomsterna disponeras eller redovisas mot inkomsttitel
  • oavsett om regeringen eller myndigheten beslutar om avgiftens storlek
  • även om myndigheten inte uppfyller samrådsskyldigheten.

Har ni frågor om den årliga avgiften för samråd är ni välkomna att kontakta oss.

Kontakt