Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet

Alla myndigheter under regeringen och riksdagen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska varje år rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet i Hermes.

ESV ska varje år lämna en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten till regeringen. Därför behöver ESV samla in uppgifter från alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. Det gör vi genom att myndigheterna rapporterar dessa uppgifter i statens informations- och rapporteringssystem Hermes under februari varje år.

Rapporteringen sammanfaller med att myndigheten upprättar och lämnar sin årsredovisning. För att er myndighet ska kunna rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet behöver ni en särskild behörighet i Hermes. Uppgifterna ni rapporterar ska stämma överens med myndighetens årsredovisning.

När inrapporteringen öppnar varje år publicerar vi årets rapporteringsdatum och eventuell årsspecifik information om rapporteringen.

Kontakt