Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet för 2020

Alla myndigheter under regeringen och riksdagen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen och som har tagit ut avgifter under 2020 ska rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet.

Mellan 1 februari och 23 februari 2021 ska ni rapportera in myndighetens avgiftsbelagda verksamhet i Hermes. För att kunna rapportera uppgifterna behöver ni en särskild behörighet i Hermes.

Om er myndighet inte har tagit ut några avgifter under 2020 meddelar ni det i en e-post till ESV:s utredare Thea Palm.

Mindre förändringar av årets enkät

2020 tog ESV fram en ny enkät för inrapporteringen av avgiftsbelagd verksamhet avseende 2019, med ett nytt utseende och en mer standardiserad struktur. Inför inrapporteringen 2021 har endast mindre justeringar gjorts i enkäten. Observera att uppgifterna ni rapporterar ska stämma överens med myndighetens årsredovisning.

Mer detaljerade anvisningar finns i Hermes. Har du frågor om innehållet i inrapporteringen kontaktar du Fråga ESV. Gäller frågorna Hermes kontaktar du Fråga ESV om Hermes.

Kontakt