Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet för 2019

Alla myndigheter under regeringen och riksdagen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen och som har tagit ut avgifter under 2019 ska rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet.

Mellan 1 februari och 22 februari 2020 ska ni rapportera in myndighetens avgiftsbelagda verksamhet i Hermes. För att kunna rapportera uppgifterna behöver ni en särskild behörighet i Hermes.

Om er myndighet inte har tagit ut några avgifter under 2019 meddelar ni det i en e-post till ESV:s utredare Naiem Rab.

Ny och utvecklad enkät inför 2020-års inrapportering

I år har ESV tagit fram en ny enkät för inrapporteringen, med ett nytt utseende och en mer standardiserad struktur. Inrapporteringsperioden är senarelagd och förlängd till tre veckor. Observera att uppgifterna ni rapporterar ska stämma överens med myndighetens årsredovisning.

Nyheter i årets enkät:

  • Offentligrättslig verksamhet (A) och Uppdragsverksamhet (B) står på varsin flik.
  • Nytt fält för Ackumulerat ingående resultat (Ack +/- ingående). Anges endast i de fall verksamheten bedrivs med ett bestämt ekonomiskt mål.
  • Nytt fältnamn Bestämt ekonomiskt mål, ändrat från Full kostnadstäckning.
  • Ny fast rad för avgifter med stöd av 15–21 §§ avgiftsförordningen i fliken Offentligrättslig verksamhet (A), som benämns 15–21 §§ avgiftsförordningen.
  • Ny fast rad för avgifter för tjänsteexport med stöd 4 § avgiftsförordningen i fliken Uppdragsverksamhet (B), som benämns 4 § avgiftsförordningen, tjänsteexport.
  • Ny rad Varav tjänsteexport (oavsett bemyndigande). Här ska ni ange myndighetens totala intäkter från tjänsteexport.
  • Kommentar till differenser samt Övriga kommentarer ligger i respektive flik.
  • Du kan se tidigare inrapporterade uppgifter genom att välja tidigare år. Föregående års inrapportering öppnas inte längre automatiskt i en särskild flik.

Mer detaljerade anvisningar finns i Hermes. Har du frågor om innehållet i inrapporteringen kontaktar du Fråga ESV. Gäller frågorna Hermes kontaktar du Fråga ESV om Hermes.

Kontakt

Senast uppdaterad: