Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet för 2021

Alla myndigheter under regeringen och riksdagen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska varje år lämna uppgifter om sin avgiftsbelagda verksamhet i Hermes. Nytt för i år är att även myndigheter som inte tagit ut några avgifter under 2021 behöver ange det i Hermes.

Mellan den 1 februari och 23 februari 2022 ska ni rapportera in uppgifter om myndighetens avgiftsbelagda verksamhet i statens informations- och rapporteringssystem Hermes. Uppgifterna ska stämma överens med myndighetens årsredovisning. Även myndigheter som inte tagit ut några avgifter under 2021 behöver ange det i systemet. Detaljerade anvisningar finns i Hermes.

För att kunna rapportera in uppgifterna behöver ni en särskild behörighet i Hermes.

De uppgifter ni lämnar ligger till grund för redovisningen av den statliga avgiftsbelagda verksamheten som ESV lämnar till regeringen varje år.

Har ni frågor om innehållet i inrapporteringen kontaktar ni Fråga ESV. Gäller frågorna Hermes kontaktar ni Fråga ESV om Hermes.

Kontakt