Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet

Alla myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet i Hermes, om de har tagit ut avgifter under räkenskapsåret.

ESV ska varje år lämna en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten till regeringen. Därför behöver ESV samla in uppgifter från alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen som har tagit ut avgifter under räkenskapsåret. Det gör vi genom en enkät i statens informations- och rapporteringssystem Hermes.

Enkäten besvaras i Hermes under februari, och sammanfaller med att myndigheten upprättar och lämnar sin årsredovisning. För att er myndighet ska kunna rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet behöver ni en särskild behörighet i Hermes. Uppgifterna ni rapporterar ska stämma överens med myndighetens årsredovisning.

När inrapporteringen öppnar varje år publicerar vi årets rapporteringsdatum och eventuell årsspecifik information om enkäten.

Kontakt