Finansiell styrning

Statsmakternas grundläggande instrument för finansiell styrning är anvisning och tilldelning av anslag samt regler och villkor för anslag och avgifter, bemyndiganden och låneramar. De huvudsakliga sätten att finansiera statlig verksamhet är via anslag, avgifter och bidrag.

Finansiell styrning innebär att verksamhet styrs med hjälp av ekonomiska ramar samt olika restriktioner och villkor knutna till finansieringen. Den finansiella styrningen ska leda till att statens medel utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att de fördelas enligt politiska prioriteringar.

Regelverket m.m.

Det finns ett omfattande regelverk för finansieringen av statlig verksamhet. Regler finns både i budgetlagen och i förordningar som reglerar anslag, avgifter, kapitalförsörjning, donationer och bidrag samt kompensation för ingående moms.

Gällande regler för finansiering  och kapitalförsörjning finns i EA-boken och i handledningar och rapporter som ESV gett ut.

Kontakt