Effektivisering med hjälp av digitalisering

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och service. Att ni tar tillvara digitaliseringens möjligheter på myndigheten är ett sätt att effektivisera verksamheten.

Offentlig förvaltning ska vara innovativ, samverkande, effektiv och rättssäker. Den ska ha en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och på så sätt bidra till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Det målet har riksdagen antagit.

Att offentlig förvaltning är innovativ, effektiv och rättssäker är inte bara nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, det är också viktigt för att upprätthålla goda demokratiska samhällsinstitutioner. Därför är det viktigt att ni tar tillvara digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen på er myndighet.

Digitaliseringen har inget egenvärde, utan vinsterna kan uppstå i samspelet med andra tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten. Digitala systemstöd och tjänster kan till exempel bidra till att effektivisera era arbetsprocesser och er ärendehandläggning. Digitala tjänster kan även vara ett sätt att styra efterfrågan mot en mer kostnadseffektiv verksamhet, samtidigt som ni förbättrar er tillgänglighet och service till medborgare och företag.

Ny myndighet för digital förvaltning (DIGG)

DIGG startade 1 september 2018. Myndighetens uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Senast uppdaterad: