Tillvägagångssätt för effektivisering

Det finns många olika tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten på er myndighet. Här hittar ni en beskrivning av fem vanliga tillvägagångssätt, samt ett antal goda exempel där myndigheter har använt sig av olika kombinationer av tillvägagångssätten, som en del i sitt effektiviseringsarbete.

Ni bör välja tillvägagångssätt utifrån en analys av vad ni behöver effektivisera i verksamheten och vilken möjlighet olika tillvägagångssätt har att bidra till de mål ni satt upp för effektiviseringsarbetet.

Erfarenheterna från statsförvaltningen visar att olika kombinationer av flera tillvägagångssätt är nödvändiga för en framgångsrik effektivisering. ESV har sett att följande fem arbetssätt är vanligt förekommande när myndigheterna effektiviserar verksamheten:

Kontakt

Senast uppdaterad: