Genomförande

Arbetet med effektiviseringar bör stämmas av med och integreras i myndighetens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Här sammanfattar vi sådant som kan vara bra att göra för att lyckas med genomförandet.

Förändringsarbete är en svår uppgift för de flesta organisationer och det finns många orsaker till att de önskade effekterna uteblir. För att lyckas i genomförandet finns det några aspekter som är viktiga att tänka på:

  • Ha en gemensam målbild (använd till exempel verksamhetslogik).
  • Stäm av i organisationen att tidpunkten är rätt.
  • Ta fram en genomförandeplan som ger riktning och struktur.
  • Gör en tydlig ansvars- och rollfördelning.
  • Kommunicera, bygg upp intresse och förtroende.
  • Använd klarspråk.
  • Få ledningens stöd och intresse.
  • Integrera uppföljningen med den ordinarie verksamhetsuppföljningen.
  • Arbeta med förankring.