Stöd i fyra steg för ökad effektivitet

Här går vi igenom fyra olika steg av ett effektiviserings- eller förändringsarbete, och vad som kan vara viktigt att tänka på i varje steg.

ESV:s stöd för effektivisering utgår från definitionen av effektivitet som relationen mellan resultat, kvalitet och de resurser som används i en verksamhet. Ju mindre resurser som krävs för att uppnå uppsatt resultat och kvalitet, desto mer effektiv är verksamheten. På motsvarande sätt gäller att ju bättre resultat och kvalitet som kan fås för givna resurser, desto effektivare är verksamheten. Resultat avser det som myndigheten åstadkommer utifrån sitt uppdrag.

De fyra stegen:

  • Analysera nuläge
  • Bestäm börläge
  • Genomförande
  • Följ upp och säkerställ effekt.