Utgifts- och inkomstprognoser på statens budget budgetåren 2017 - 2018, miljoner kronor.
Prognos på statens budget april 2018.


20172018
Utfall/
Prognos
Ingående
överför.bel.
20180101
SBÄndrings-
budget
Indragn.Medg.
överskr.
Anslags-
kredit
PrognosUtgående
överför.bel.
20181231
Diff.
från
SB
Diff.
från fg.
prognos
Totala utgifter939 61953 628998 584-50 48135 562986 28719 507-12 297-7 206
Utgiftsområden940 74953 628992 035-50 48135 562984 15519 507-7 881-1 713
Anslag940 74953 6281 000 515-50 48135 562984 15519 507-16 360-1 713
Förändring av anslagsbehållningar-8 4798 479
Kassamässig korrigering1 81401 9261 92646
Riksgäldskontorets nettoutlåning-2 9456 548206-6 342-5 539
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget299 103308 661307 832-829-760
Totala inkomster1 001 3941 042 9011 035 026-7 87530 069
Budgetsaldo61 77544 31748 7394 42237 275