Månadsutfall för statens budget februari 2017
Publicerad 29 Mars 2017

Överskott hittills i år men lägre än 2016

 

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 42,9 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor (5,7 procent) lägre jämfört med februari 2016. Budgetsaldot hittills i år visar ett överskott på 51,6 miljarder kronor, vilket är 10,5 miljarder kronor (16,9 procent) lägre än januari-februari 2016.

 

De totala inkomsterna i februari blev 118,4 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor (1,5 procent) högre än samma månad föregående år. För de första två månaderna uppgår de totala inkomsterna till 204,1 miljarder kronor. Det är

2,8 miljarder kronor (1,4 procent) lägre än för samma period 2016.

 

De totala utgifterna på statens budget uppgick i februari till 75,5 miljarder kronor Det är 4,4 miljarder kronor (6,1 procent) högre än i februari 2016. De totala utgifterna för perioden januari-februari uppgår till 152,6 miljarder kronor. Det är 7,7 miljarder kronor (5,3 procent) högre än för samma period 2016. Skillnaden förklaras bland annat av högre utgifter för internationellt bistånd, migration och räntor på statsskulden.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb 2017 Utfall feb 2016 Förändring feb Utfall jan-feb 2017 Utfall jan-feb 2016 Förändring jan-feb Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
Totala inkomster 118,4 116,6 1,8 204,1 207,0 -2,8 959,5 979,7  
Totala utgifter 75,5 71,1 4,4 152,6 144,9 7,7 962,5 972,4
Budgetsaldo 42,9 45,5 -2,6 51,6 62,1 -10,5 -3,0 7,4
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2017 är fastställt till 1 274 miljarder kronor. Det är 59 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2016. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För februari blev de takbegränsade utgifterna 101,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 7,5 miljarder kronor (8,0 procent) jämfört med februari 2016.

De takbegränsade utgifterna för perioden januari-februari uppgår till 193,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 8,6 miljarder kronor (4,6 procent) jämfört med samma period 2016.  

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb 2017 Utfall feb 2016 Förändring feb Utfall jan-feb 2017 Utfall jan-feb 2016 Förändring jan-feb Prognos 2017 SB 2017 ÄB 2017
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 76,9 70,5 6,4 143,9 137,7 6,2 942,8 947,7
Ålderspensionssystemet 24,6 23,4 1,2 49,2 46,8 2,4 299,8 300,4
Takbegränsade utgifter 101,5 94,0 7,5 193,1 184,5 8,6 1 242,5 1 248,1
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2016 och 2017
LänkTotala inkomster per månad utfall 2016 och 2017


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026