Månadsutfall för statens budget september 2016
Publicerad 27 Oktober 2016

Saldot i statens budget blev 4,9 miljarder kronor bättre än i september 2015

 

Saldot i statens budget uppgick i september till 9,7 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor högre än i september 2015. De totala inkomsterna blev 75,1 miljarder kronor i september. Det är 7,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

 

De totala utgifterna i statens budget i september blev 65,4 miljarder kronor. Det är 2,7 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det beror bland annat på högre utgifter för Avgiften till EU och Migration samt lägre utgifter för Internationellt bistånd.

 

Budgetsaldot för perioden januari-september uppgår till 142,2 miljarder kronor, vilket är 99,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna blev 9,2 miljarder kronor högre medan de övriga inkomsterna blev 1,6 miljarder kronor lägre i september. Utgifterna hittills i år uppgår till 634,1 miljarder kronor. Det är 10,8 miljarder kronor högre än i januari-september 2015.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep 2016 Utfall sep 2015 Förändring sep Utfall jan-sep 2016 Utfall jan-sep 2015 Förändring jan-sep Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 75,1 67,5 7,6 776,3 666,3 110,1 956,8 924,3  
Totala utgifter 65,4 62,7 2,7 634,1 623,4 10,8 916,2 933,9 27,2
Budgetsaldo 9,7 4,8 4,9 142,2 42,9 99,3 40,7 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För perioden januari-september blev de takbegränsade utgifterna 846,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 41,7 miljarder kronor (5,2 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep 2016 Utfall sep 2015 Förändring sep Utfall jan-sep 2016 Utfall jan-sep 2015 Förändring jan-sep Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 70,8 67,5 3,4 634,8 606,7 28,1 894,5 912,4 27,2
Ålderspensionssystemet 23,7 22,2 1,5 211,9 198,4 13,5 285,3 285,5
Takbegränsade utgifter 94,6 89,7 4,9 846,7 805,1 41,7 1 179,8 1 197,9 27,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026