Månadsutfall för statens budget september 2016
Publicerad 27 Oktober 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall sep 2016 Utfall sep 2015 Förändring sep Utfall jan-sep 2016 Utfall jan-sep 2015 Förändring jan-sep Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 996 794 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 945 2 623 -1 678 24 455 30 987 -6 532 30 979 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 1 0 1 21 13 8 20 5 000
4000 Återbetalning av lån 46 61 -15 596 694 -98 764 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 899 811 88 8 191 7 391 800 10 763 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 40 31 9 8 777 9 502 -725 10 910 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -93 406 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 73 160 63 951 9 209 734 286 617 678 116 608    
Totala inkomster 75 091 67 476 7 614 776 327 666 265 110 062 956 822 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026