Månadsutfall för statens budget augusti 2016
Publicerad 29 September 2016

Saldot i statens budget blev 5,8 miljarder kronor bättre än i augusti 2015

Saldot i statens budget uppgick i augusti till 26,9 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor högre än i augusti 2015. De totala inkomsterna blev 89,0 miljarder kronor i augusti. Det är 8,8 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

 

De totala utgifterna i statens budget blev i augusti 62,1 miljarder kronor. Det är 3,0 miljarder kronor högre än i augusti föregående år. Det beror framför allt på högre utgifter för Migration. Däremot är utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. lägre.

 

Budgetsaldot för perioden januari-augusti uppgår till 132,5 miljarder kronor, vilket är 94,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna är 107,4 miljarder kronor högre, medan övriga inkomster är 5,0 miljarder kronor lägre än januari-augusti 2015. Utgifterna hittills i år uppgår till 568,7 miljarder kronor. Det är 8,0 miljarder kronor högre än i januari-augusti 2015. Utgifterna för Migration samt Försvar och samhällets krisberedskap blev högre, medan Statsskuldsräntor m.m. blev lägre.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug 2016 Utfall aug 2015 Förändring aug Utfall jan-aug 2016 Utfall jan-aug 2015 Förändring jan-aug Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 89,0 80,2 8,8 701,2 598,8 102,4 956,8 924,3  
Totala utgifter 62,1 59,0 3,0 568,7 560,7 8,0 916,2 933,9 27,2
Budgetsaldo 26,9 21,1 5,8 132,5 38,1 94,4 40,7 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgick i augusti till 88,7 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor (6,6 procent) högre än i augusti 2015. För perioden januari-augusti blev de takbegränsade utgifterna 752,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 36,8 miljarder kronor (5,1 procent) jämfört med samma period föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug 2016 Utfall aug 2015 Förändring aug Utfall jan-aug 2016 Utfall jan-aug 2015 Förändring jan-aug Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 65,0 61,0 4,0 564,0 539,2 24,8 894,5 912,4 27,2
Ålderspensionssystemet 23,7 22,2 1,5 188,2 176,1 12,0 285,3 285,5
Takbegränsade utgifter 88,7 83,2 5,5 752,2 715,4 36,8 1 179,8 1 197,9 27,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026