Månadsutfall för statens budget augusti 2016
Publicerad 29 September 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall aug 2016 Utfall aug 2015 Förändring aug Utfall jan-aug 2016 Utfall jan-aug 2015 Förändring jan-aug Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 996 794 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 100 3 225 -2 125 23 510 28 364 -4 854 30 979 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 20 13 7 20 5 000
4000 Återbetalning av lån 88 96 -8 551 634 -83 764 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 871 778 93 7 292 6 580 712 10 763 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 326 1 552 -1 225 8 737 9 471 -734 10 910 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -93 406 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 86 572 74 505 12 067 661 126 553 727 107 400    
Totala inkomster 88 956 80 155 8 802 701 236 598 788 102 448 956 822 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026