Månadsutfall för statens budget juni 2016
Publicerad 28 Juli 2016

Saldot i statens budget blev negativt i juni, men positivt för det första halvåret

Saldot i statens budget i juni blev -19,6 miljarder kronor, vilket är 13,9 miljarder kronor bättre än i juni 2015. Inkomsterna blev 50,5 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Utgifterna blev 70,1 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än i juni 2015.

 

Saldot i statens budget för perioden januari-juni är ett överskott på 101,9 miljarder kronor. Det är 85,2 miljarder kronor högre än samma period 2015. De totala inkomsterna uppgår till 538,8 miljarder kronor, vilket är 88,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De totala utgifterna uppgår hittills i år till 436,9 miljarder kronor. Det är 3,2 miljarder kronor högre än samma period 2015.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni 2016 Utfall juni 2015 Förändring juni Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2015 Förändring jan-juni Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 50,5 36,7 13,8 538,8 450,5 88,4 950,4 924,3  
Totala utgifter 70,1 70,2 -0,1 436,9 433,7 3,2 914,5 933,9 27,2
Budgetsaldo -19,6 -33,4 13,9 101,9 16,7 85,2 36,0 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgick i juni till 96,7 miljarder kronor, vilket är 5,4 miljarder kronor högre än i juni 2015. För perioden januari-juni uppgår de takbegränsade utgifterna till 569,8 miljarder kronor. Det är 23,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst utgifterna för Migration, Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning som har ökat.

 

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgår för det första halvåret till 140,9 miljarder kronor. Det är 9,0 miljarder kronor högre än samma period föregående år. För 2016 har de genomsnittliga pensionerna räknats upp med 4,2 procent.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni 2016 Utfall juni 2015 Förändring juni Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2015 Förändring jan-juni Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 73,1 69,3 3,9 428,9 414,6 14,3 890,6 912,4 27,2
Ålderspensionssystemet 23,6 22,1 1,5 140,9 131,8 9,0 285,3 285,5
Takbegränsade utgifter 96,7 91,4 5,4 569,8 546,4 23,4 1 175,8 1 197,9 27,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026