Månadsutfall för statens budget juni 2016
Publicerad 28 Juli 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall juni 2016 Utfall juni 2015 Förändring juni Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2015 Förändring jan-juni Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 993 477 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 444 1 967 -523 21 624 24 599 -2 975 29 233 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 0 2 -2 20 13 7 20 5 000
4000 Återbetalning av lån 73 96 -23 407 476 -69 788 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 879 797 81 5 563 5 012 551 10 757 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 140 345 -205 8 254 7 482 773 10 800 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -94 664 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 4
9000 Löpande redovisade skatter 47 974 33 528 14 446 502 971 412 875 90 096    
Totala inkomster 50 510 36 734 13 775 538 839 450 456 88 383 950 414 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026