Månadsutfall för statens budget juni 2016
Publicerad 28 Juli 2016

Information lämnas av:

Christina Bergström, tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Jonas Larsson, tel 08-690 43 66, e-post 
jonas.larsson@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026