Månadsutfall för statens budget maj 2016
Publicerad 22 Juni 2016

Saldot i statens budget blev 15,7 miljarder kronor bättre än i maj 2015

 

Saldot i statens budget uppgick i maj till 36,0 miljarder kronor, vilket är 15,7 miljarder kronor högre än i maj 2015. De totala inkomsterna blev 105,6 miljarder kronor i maj. Det är 13,9 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna och övriga inkomsterna blev 11,4 miljarder kronor respektive 2,6 miljarder kronor högre.

 

De totala utgifterna i statens budget i maj blev 69,6 miljarder kronor. Det är 1,8 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det beror främst på lägre utgifter för Statsskuldsräntor m.m.

 

Budgetsaldot för perioden januari-maj uppgår till 121,5 miljarder kronor, vilket är 71,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna är 75,6 miljarder kronor högre, medan övriga inkomster är 1,0 miljard kronor lägre. Utgifterna hittills i år uppgår till 366,9 miljarder kronor. Det är 3,3 miljarder kronor högre än i januari-maj 2015. Utgifterna för bland annat Migration och Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev högre, medan Statsskuldsräntor m.m. och Avgiften till EU blev lägre.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj 2016 Utfall maj 2015 Förändring maj Utfall jan-maj 2016 Utfall jan-maj 2015 Förändring jan-maj Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 105,6 91,6 13,9 488,3 413,7 74,6 950,4 924,3  
Totala utgifter 69,6 71,4 -1,8 366,9 363,6 3,3 914,5 933,9
Budgetsaldo 36,0 20,3 15,7 121,5 50,2 71,3 36,0 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgick i maj till 93,4 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor (5,1 procent) högre än i maj 2015. För perioden januari-maj blev de takbegränsade utgifterna 473,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 18,0 miljarder kronor (4,0 procent) mot samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj 2016 Utfall maj 2015 Förändring maj Utfall jan-maj 2016 Utfall jan-maj 2015 Förändring jan-maj Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 69,8 66,9 2,9 355,8 345,3 10,5 890,6 912,4
Ålderspensionssystemet 23,5 22,0 1,5 117,3 109,7 7,5 285,3 285,5
Takbegränsade utgifter 93,4 88,9 4,4 473,0 455,0 18,0 1 175,8 1 197,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026