Månadsutfall för statens budget maj 2016
Publicerad 22 Juni 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj 2016 Utfall maj 2015 Förändring maj Utfall jan-maj 2016 Utfall jan-maj 2015 Förändring jan-maj Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 993 477 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 7 445 5 200 2 245 20 180 22 632 -2 452 29 233 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 20 11 8 20 5 000
4000 Återbetalning av lån 101 118 -17 334 380 -45 788 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 918 833 85 4 684 4 215 469 10 757 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 637 381 256 8 115 7 137 978 10 800 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -94 664 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 4
9000 Löpande redovisade skatter 96 474 85 097 11 377 454 996 379 347 75 650    
Totala inkomster 105 576 91 629 13 947 488 329 413 721 74 608 950 414 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026