Månadsutfall för statens budget maj 2016
Publicerad 22 Juni 2016

Information lämnas av:

Kayan Yau (utredare), tel 08-690 43 87, e-post kayan.yau@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026