Månadsutfall för statens budget april 2016
Publicerad 26 Maj 2016

Saldot i statens budget blev 7,5 miljarder kronor bättre än i april 2015

 

Saldot i statens budget uppgick i april till 14,5 miljarder kronor, vilket är 7,5 miljarder kronor högre än i april 2015. De totala inkomsterna blev 85,9 miljarder kronor i april, vilket är 7,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna blev 13,9 miljarder kronor högre, medan övriga inkomster blev 6,2 miljarder kronor lägre.

 

De totala utgifterna i statens budget i april blev 71,5 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Utgifterna för Migration och Statsskuldsräntor m.m. blev högre än i april 2015, medan Avgiften till EU och utgifterna för Hälsovård, sjukvård och omsorg blev lägre.

 

Budgetsaldot för perioden januari-april uppgår till 85,5 miljarder kronor, vilket är 55,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna är 64,3 miljarder kronor högre, medan övriga inkomster är 3,6 miljarder kronor lägre. Utgifterna hittills i år uppgår till 297,3 miljarder kronor. Det är 5,1 miljarder kronor högre än januari-april 2015. Utgifterna för Migration, Hälsovård, sjukvård och omsorg samt Arbetsmarknad och arbetsliv är högre, medan Avgiften till EU och utgifterna för Statsskuldräntorna m.m. är lägre.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall apr 2016 Utfall apr 2015 Förändring apr Utfall jan-apr 2016 Utfall jan-apr 2015 Förändring jan-apr Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 85,9 78,3 7,6 382,8 322,1 60,7 938,1 924,3  
Totala utgifter 71,5 71,3 0,1 297,3 292,2 5,1 918,9 933,9
Budgetsaldo 14,5 6,9 7,5 85,5 29,9 55,6 19,2 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgick i april till 98,0 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor (2,9 procent) högre än i april 2015. För perioden januari-april i år är de takbegränsade utgifterna 379,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,6 miljarder kronor (3,7 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall apr 2016 Utfall apr 2015 Förändring apr Utfall jan-apr 2016 Utfall jan-apr 2015 Förändring jan-apr Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 74,5 73,2 1,2 285,9 278,4 7,6 896,6 912,4
Ålderspensionssystemet 23,5 22,0 1,5 93,8 87,7 6,0 285,4 285,5
Takbegränsade utgifter 98,0 95,2 2,7 379,7 366,1 13,6 1 182,0 1 197,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026