Månadsutfall för statens budget mars 2016
Publicerad 28 April 2016

Saldot i statens budget blev 10,7 miljarder bättre än i mars 2015

 

Saldot i statens budget blev i mars 2016 ett överskott på 8,9 miljarder kronor. De totala inkomsterna i mars blev 89,9 miljarder kronor, vilket är 17,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna ökade med 16,2 miljarder kronor jämfört med mars 2015 och övriga inkomster ökade med 1,4 miljarder kronor.

 

De totala utgifterna i statens budget uppgick i mars till 80,9 miljarder kronor. Det är 6,9 miljarder kronor högre än i mars 2015. Det beror främst på högre utgifter för Internationellt bistånd. Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. och Avgiften till Europeiska unionen blev däremot lägre.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars 2016 Utfall mars 2015 Förändring mars Utfall jan-mars 2016 Utfall jan-mars 2015 Förändring jan-mars Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 89,9 72,3 17,6 296,8 243,8 53,0 938,1 924,3  
Totala utgifter 80,9 74,0 6,9 225,8 220,8 5,0 918,9 933,9
Budgetsaldo 8,9 -1,7 10,7 71,0 23,0 48,1 19,2 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i mars 97,2 miljarder kronor, vilket är 6,7 miljarder kronor (7,4 procent) högre än samma månad 2015.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars 2016 Utfall mars 2015 Förändring mars Utfall jan-mars 2016 Utfall jan-mars 2015 Förändring jan-mars Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 73,8 68,6 5,2 211,5 205,2 6,3 896,6 912,4
Ålderspensionssystemet 23,4 21,9 1,5 70,3 65,7 4,5 285,4 285,5
Takbegränsade utgifter 97,2 90,5 6,7 281,7 270,9 10,9 1 182,0 1 197,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026