Månadsutfall för statens budget februari 2016
Publicerad 31 Mars 2016

Saldot i statens budget blev 8,3 miljarder kronor bättre än i februari 2015

 

Saldot i statens budget för februari 2016 är ett överskott på 45,5 miljarder kronor. De totala inkomsterna i februari blev 116,6 miljarder kronor, vilket är 11,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Utfallet för skatterna ökade med 10,8 miljarder kronor jämfört med februari 2015. Övriga inkomster ökade med 0,8 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år.

 

De totala utgifterna i statens budget uppgick i februari till 71,1 miljarder kronor. Det är 3,2 miljarder kronor högre än i februari 2015. Det beror på att utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Kassamässig korrigering är högre. Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. och Avgiften till Europeiska unionen är däremot lägre.

 

Budgetsaldot för perioden januari-februari uppgår till 62,1 miljarder kronor, vilket är 37,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Inkomsterna uppgår till 207,0 miljarder kronor, vilket är 35,4 miljarder kronor högre än samma period 2015. De löpande redovisade skatterna har ökat med 34,2 miljarder kronor och de övriga inkomsterna i staten med 1,2 miljarder kronor. Utgifterna för perioden januari-februari är 144,9 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än samma period 2015.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb 2016 Utfall feb 2015 Förändring feb Utfall jan-feb 2016 Utfall jan-feb 2015 Förändring jan-feb Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 116,6 105,0 11,6 207,0 171,5 35,4 911,4 924,3  
Totala utgifter 71,1 67,9 3,2 144,9 146,8 -2,0 936,9 933,9
Budgetsaldo 45,5 37,1 8,3 62,1 24,7 37,4 -25,4 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i februari 94,0 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor (2,3 procent) högre än samma månad 2015.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb 2016 Utfall feb 2015 Förändring feb Utfall jan-feb 2016 Utfall jan-feb 2015 Förändring jan-feb Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 70,5 70,0 0,5 137,7 136,6 1,1 920,3 912,4
Ålderspensionssystemet 23,4 21,9 1,5 46,8 43,8 3,0 285,5 285,5
Takbegränsade utgifter 94,0 91,9 2,0 184,5 180,4 4,2 1 205,8 1 197,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026