Månadsutfall för statens budget oktober 2016
Publicerad 24 November 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall okt 2016 Utfall okt 2015 Förändring okt Utfall jan-okt 2016 Utfall jan-okt 2015 Förändring jan-okt Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 1 005 810 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 352 2 416 936 27 808 33 403 -5 595 30 956 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 210 120 90 231 133 98 231 5 000
4000 Återbetalning av lån 48 41 7 644 735 -91 758 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 860 779 81 9 051 8 170 881 10 768 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 121 0 121 8 898 9 502 -604 11 007 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -93 861 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 72 598 62 508 10 089 806 884 680 186 126 697    
Totala inkomster 77 188 65 865 11 323 853 515 732 130 121 385 965 669 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026