Månadsutfall för statens budget juni 2015
Publicerad 30 Juli 2015

Information lämnas av:

Michael Lemdal, tel 08-690 44 42, e-post michael.lemdal@esv.se

 

Kristina Johansson, tel 08-690 45 42, e-post kikki.johansson@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026