Månadsutfall för statens budget maj 2015
Publicerad 18 Juni 2015

Information lämnas av:

Michael Lemdal, tel +468 690 44 42, e-post michael.lemdal@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026