Månadsutfall för statens budget juli 2014
Publicerad 28 Augusti 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2014, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jul 2014 Utfall jul 2013 Förändring jul Utfall jan-jul 2014 Utfall jan-jul 2013 Förändring jan-jul Prognos 2014 SB 2014
1000 Statens skatteinkomster 787 873 811 812
2000 Inkomster av statens verksamhet 692 1 047 -356 36 225 39 352 -3 127 41 688 45 319
3000 Inkomster av försåld egendom 0 922 -922 28 10 320 -10 292 178 15 000
4000 Återbetalning av lån 73 80 -7 569 667 -97 958 1 053
5000 Kalkylmässiga inkomster 775 774 2 6 029 6 057 -28 10 077 10 254
6000 Bidrag m.m. från EU 0 780 -780 10 817 9 087 1 730 12 194 12 406
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -74 813 -75 419
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 57 464 55 006 2 459 445 733 431 287 14 447    
Totala inkomster 59 003 58 609 395 499 402 496 769 2 634 778 155 820 424
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026