Månadsutfall för statens budget juli 2014
Publicerad 28 Augusti 2014

Information lämnas av:

Maria Palm, tel 08-690 44 51, e-post maria.palm@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026