Månadsutfall för statens budget juni 2014
Publicerad 31 Juli 2014
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2014, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall juni 2014 Utfall juni 2013 Förändring juni Utfall jan-juni 2014 Utfall jan-juni 2013 Förändring jan-juni Prognos 2014 SB 2014
1000 Statens skatteinkomster 787 873 811 812
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 221 2 581 -361 35 536 38 305 -2 768 41 688 45 319
3000 Inkomster av försåld egendom 0 9 327 -9 327 28 9 398 -9 370 178 15 000
4000 Återbetalning av lån 73 67 6 494 587 -93 958 1 053
5000 Kalkylmässiga inkomster 764 777 -12 5 254 5 284 -29 10 077 10 254
6000 Bidrag m.m. från EU 1 556 76 1 481 10 750 8 306 2 444 12 194 12 406
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -74 813 -75 419
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 32 696 30 399 2 297 388 285 376 281 12 004    
Totala inkomster 37 310 43 226 -5 916 440 348 438 160 2 188 778 155 820 424
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026