Månadsutfall för statens budget juni 2014
Publicerad 31 Juli 2014

Information lämnas av:

Thomas Loréhn (utgifter), tel 08-690 44 52, e-post thomas.loréhn@esv.se
Eva Engberg (inkomster), tel 08-690 44 66, e-post eva.engberg@esv.se


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026